Last minute zájezdy Letenky Dánsko další země

Počasí a podnebí v Dánsku

Dánsko se nachází v mírném podnebném pásu. Podnebí je mírné, oceánské, větrné, deštivé a proměnlivé Teplé mořské proudy zmírňují klima. Počítat musíme s častými větry, mlhami a deštěm. Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou nízké. Velký vliv na počasí má Golfský proud.

Zima v Dánsku

Zimní měsíce jsou mírné a deštivé. Teplota se pohybuje okolo -1°C. Nejchladnějším měsícem je únor.

Dánské léto

Léta jsou dlouhá a chladná. Průměrná teplota se pohybuje okolo 16°C až 17°C. Rtuť teploměru se může vyšplhat až k 30°C.

Srážky po celý rok

Po celý rok se setkáme se srážkami. Nejmenší počet srážek spadne v jarních měsících. Nejvíce srážek se vyskytuje v srpnu a to především na západním pobřeží Dánska (Jutský poloostrov). Za nejsušší měsíc je považován únor. Srážek ubývá od západu k východu. Velký vliv na počet srážek přímořského státu má proudění od moře (přináší vodou nasycené vzdušné proudy).

Počasí on-line v Dánsku

Pokud kliknete, zobrazí se vám podrobná předpověď počasí: Kodaň, Dánsko Pokud kliknete, zobrazí se vám podrobná předpověď počasí: Odense, Dánsko

Průměrná teplota vzduchu v Dánsku

leden-1°C
únor-1°C
březen1°C
duben6°C
květen11°C
červen15°C
červenec17°C
srpen16°C
září13°C
říjen9°C
listopad1°C
prosinec1°C

Průměrné měsíční srážky

leden47 mm
únor31 mm
březen42 mm
duben41 mm
květen41 mm
červen56 mm
červenec71 mm
srpen69 mm
září64 mm
říjen58 mm
listopad63 mm
prosinec59 mm

Zemědělství v Dánsku

Dánské zemědělství je typické velkou intenzitou, obdělávaná půda tvoří 56% rozlohy a to je nejvíce v Evropě, vysokou produktivitou, mechanizací a rozšířenou spotřebou umělých hnojiv. V Dánsku se pěstují především brambory, obiloviny – pšenice a cukrová řepa. V chovu dominují prasata, drůbež a skot. Také významnou roli v dánském zemědělství hraje mořský rybolov. Dánové hodně jedí ryby, jelikož jsou přímořským národem, ale také mají rádi maso z domácích zvířat, tedy vepřové, hovězí, kuřecí atd. Možná jste ani nevěděli, že Dánové jsou největším chovatelem prasat v Evropě. Dále Dánsko vlastní malé množství nerostných surovin. V malé míře se zde těží stavební materiály, černé uhlí, sůl, zemní plyn a ropa.

Potravinářský průmysl

Velké zastoupení má v této zemi průmysl potravinářský (hlavně sýry a máslo), strojírenský, chemický a dřevozpracující. Ve službách zde pracuje přes 60% aktivní obyvatelstva. Dosti významné postavení má tady pobřežní plavba, námořní a automobilová doprava. Dánsko je také významnou dopravní spojnicí mezi Skandinávií a celým zbytkem Evropy. Hlavní přístavy jsou Kodaň, Esbjerg, Arhus a Alborg.